Főegyházmegyei Levéltár, Eger

Ajánlott linkek:

Hiba
  • unable to open image `/var/www/run/egrileveltar.hu/html/cache/preview/9e93861ebee3b7e9a351a81c20bdf4d3.JPG': Permission denied @ error/blob.c/OpenBlob/2638

Pyrker emlékkonferencia

Emlékkonferencia Pyrker János László egri érseki beiktatásának 190. évfordulójára
Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont (Eger, Széchenyi utca 3.)

Október 17., kedd

Program:
10.00 Megnyitó: DR. TERNYÁK CSABA, egri érsek

10.10–11.10
Levezető elnök:
BUDA PÉTER

DR. ĽUBOSLAV HROMJÁK (Rózsahegyi Katolikus Egyetem):
Pyrker János László O. Cis (1772-1848) a Szepeskáptalani és
Egri Tanítóképző Intézet alapítójának biográfiai profilja

DR. LÖFFLER ERZSÉBET
(Egri Főegyházmegyei Könyvtár, Levéltár, Múzeum ny. ig.):
Pyrker János László egyházi pályafutása

DR. ADRIÁNYI GÁBOR (MTA külsőtag):
Pyrker János László velencei pátriárka vizitációja 1821-ben

11.10–11.20 Szünet

11.20–12.20
Levezető elnök:
DR. ADRIÁNYI GÁBOR

URBÁN MÁRTA
(Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont):
Pyrker János a „reformkori” főpap

DR. TENGELY ADRIENN (Eszterházy Károly Egyetem):
A hitbuzgalmi társulati élet újraéledése az
1840-es években az Egri Főegyházmegyében

DR. JAN GUNČAGA (Pozsonyi Comenius Egyetem):
A szepeskáptalani és az egri tanítóképzők jelentősége

12.20–14.00 Ebéd

14.00–15.00
Levezető elnök:
DR. VADERNA GÁBOR

BÁRÁNY ZSÓFIA (MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport):
„Audiencián voltam a császárnál” – Pyrker János László és
Lonovics József levelezése

DR. FAZEKAS CSABA (Miskolci Egyetem):
Az Egri Főegyházmegye a reformkor egyházpolitikai küzdelmei korában

DR. VERÓK ATTILA (Eszterházy Károly Egyetem):
Rajner Károly (1762–1846),
Pyrker János László egri érsek adakozó kedvű papja

15.00–15.10 Kávészünet

15.10–16.10
Levezető elnök:
DR. BARTÓK BÉLA

DR. VADERNA GÁBOR (ELTE-BTK):
A Pyrker-pör értelmezési lehetőségei

DR. KOVÁCS KÁLMÁN (Debreceni Egyetem):
Pyrker János László Zrínyi-drámája,
avagy a kulturális határok áthidalásának kísérlete

KÖVES-KÁRAI PETRA
(Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont):
A ciszterci szellemiség és a Habsburg-barátság
képzőművészeti emlékei Pyrker érsek magántulajdonában

Könyvbemutató:
Juraj Páleš (1753–1833) pedagógiai tevékenysége
közép-európai kontextusban.
Ismerteti: VERÓK ATTILA

16.20–16.30 Vita, hozzászólás

17.00 Pyrker 190 kiállítás megnyitó

Október 18., szerda

09.00–10.40
Levezető elnök:
DR. LÖFFLER ERZSÉBET

DR. BARTÓK BÉLA (Eszterházy Károly Egyetem):
„Au bon pasteur…” Pyrker János türnitzi plébános tevékenysége
1809-ben a francia megszállás idején

H. SZILASI ÁGOTA (Dobó István Vármúzeum):
Barabás Miklós: Egy festmény színeváltozásai – Pyrker János László
egész alakos portréja

DR. HORVÁTH ISTVÁN (Egri Főegyházmegyei Levéltár):
A jobbágyság helyzete az egri érseki
uradalomban Pyrker János László érseksége alatt

GÓCSÁNÉ DR. MÓRÓ CSILLA
(Blaskovich Kúriamúzeum):
Pyrker hagyaték a Blaskovich-gyűjteményben

DR. KLESTENITZ TIBOR (MTA BTK TTI):
Pyrker érsek emlékezete az utókor sajtójában

Vita, a konferencia zárása

Látogatás a Bazilikában, Pyrker János László érsek sírjának megkoszorúzása

13.00 Ebéd

Kötetbemutató az érseki látogatóközpontban

unable to open image `/var/www/run/egrileveltar.hu/html/cache/preview/9e93861ebee3b7e9a351a81c20bdf4d3.JPG': Permission denied @ error/blob.c/OpenBlob/2638

{gallery}20161005Tengely_Adrienn_kvbemut_jpg{/gallery}

(A képre kattintva galéria nyílik!)

Október 5-én tartották Tengely Adrienn Az 1931. és 1942. évi egri egyházmegyei zsinatok című kötetének bemutatóját az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpontjában.

A program elején Löffler Erzsébet köszöntötte az egybegyűlteket. A köszöntő után Ternyák Csaba egri érsek méltatta a könyvet, hangsúlyozta, hogy a kötet hiánypótló alkotás. Kiemelte, hogy az 1917-es kánonjogi kódex szerint békeidőben 10 évente kötelező összehívni az egyházmegyei zsinatot. 1931-ben Szmrecsányi Lajos (egri érsek 1912-1943) az I. világháború és a gazdasági világválság után, először hívta össze az egyházmegyei zsinatot. Ternyák Csaba szerint Szmrecsányi Lajos egri érsek példaként szolgálhat a püspököknek, ugyanúgy, mint minden püspökelőd. A zsinati dokumentumok jól jellemzik a korabeli egri egyházmegye vallási életét. Ez az időszak különösen nagy kihívást jelentett, mivel a trianoni békeszerződés következményeként a Kassai Egyházmegyéből az ún. „Északi rész” visszakerült az Egri Egyházmegye kormányzása alá, így nagyobb lett az egyházmegye, újabb feladatok vártak az egyházmegye vezetőségére.

A következőkben Balogh Margit a MTA TTI tudományos főmunkatársa bemutatta a sorozatot. A sorozat a Magyar Történelmi Emlékek Okmánytárak Egyháztörténeti Források harmadik kötete. A sorozat keretében a magyar egyházmegyei zsinatokat és nagygyűléseket dolgozzák fel, mivel az egyházmegyei zsinatok az egyháztörténet fehér foltjának számítanak.

A kötetet Adriányi Gábor, az MTA külső tagja és a Bonn-i egyetem professor emeritusa mutatta be, aki szintén kiemelte Szmrecsányi Lajos személyének fontosságát. Könyvbemutatója első részében a kötet szerkezetét vázolta, külön kitért az egyes fejezetekre. Minden korszak vizsgálatánál különösen fontos a korabeli dokumentumok vizsgálata. Véleménye szerint a könyv kitűnően magyaráz és nagyon fontos a fogalomtár része is. Előadásának második részében az 1848-as tervezett zsinatról beszélt, amelyből a forradalom és szabadságharc miatt csak a konferenciák és papi gyűlések valósultak meg. Az egyes esperesi kerületek olyan követeléseket fogalmaztak meg, amelyek elfogadhatatlanok voltak. A papi gyűlések foglalkoztak a püspökválasztás gondolatával és a szerzetesek ügyével is. A kötet nagyon jól bemutatja a korszak egyházi problémáit. Külön kiemelte, hogy azzal teszünk jót az egyháznak, ha a valóságot mutatjuk be.

Löffler Erzsébet a végén még hozzátette, hogy ezek a problémák a középkorból örökölt nehézségek. Zárásképpen Tengely Adrienn, a kötet szerzője összegezte a munkát és hangsúlyozta, hogy a kötetet munkálatai során nagyon sokat tanult, és ezáltal jobban belelát a korszak egyházi életének mindennapjaiba.

Urbán Márta