Főegyházmegyei Levéltár, Eger

Pyrker emlékkonferencia

Emlékkonferencia Pyrker János László egri érseki beiktatásának 190. évfordulójára
Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont (Eger, Széchenyi utca 3.)

Október 17., kedd

Program:
10.00 Megnyitó: DR. TERNYÁK CSABA, egri érsek

10.10–11.10
Levezető elnök:
BUDA PÉTER

DR. ĽUBOSLAV HROMJÁK (Rózsahegyi Katolikus Egyetem):
Pyrker János László O. Cis (1772-1848) a Szepeskáptalani és
Egri Tanítóképző Intézet alapítójának biográfiai profilja

DR. LÖFFLER ERZSÉBET
(Egri Főegyházmegyei Könyvtár, Levéltár, Múzeum ny. ig.):
Pyrker János László egyházi pályafutása

DR. ADRIÁNYI GÁBOR (MTA külsőtag):
Pyrker János László velencei pátriárka vizitációja 1821-ben

11.10–11.20 Szünet

11.20–12.20
Levezető elnök:
DR. ADRIÁNYI GÁBOR

URBÁN MÁRTA
(Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont):
Pyrker János a „reformkori” főpap

DR. TENGELY ADRIENN (Eszterházy Károly Egyetem):
A hitbuzgalmi társulati élet újraéledése az
1840-es években az Egri Főegyházmegyében

DR. JAN GUNČAGA (Pozsonyi Comenius Egyetem):
A szepeskáptalani és az egri tanítóképzők jelentősége

12.20–14.00 Ebéd

14.00–15.00
Levezető elnök:
DR. VADERNA GÁBOR

BÁRÁNY ZSÓFIA (MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport):
„Audiencián voltam a császárnál” – Pyrker János László és
Lonovics József levelezése

DR. FAZEKAS CSABA (Miskolci Egyetem):
Az Egri Főegyházmegye a reformkor egyházpolitikai küzdelmei korában

DR. VERÓK ATTILA (Eszterházy Károly Egyetem):
Rajner Károly (1762–1846),
Pyrker János László egri érsek adakozó kedvű papja

15.00–15.10 Kávészünet

15.10–16.10
Levezető elnök:
DR. BARTÓK BÉLA

DR. VADERNA GÁBOR (ELTE-BTK):
A Pyrker-pör értelmezési lehetőségei

DR. KOVÁCS KÁLMÁN (Debreceni Egyetem):
Pyrker János László Zrínyi-drámája,
avagy a kulturális határok áthidalásának kísérlete

KÖVES-KÁRAI PETRA
(Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont):
A ciszterci szellemiség és a Habsburg-barátság
képzőművészeti emlékei Pyrker érsek magántulajdonában

Könyvbemutató:
Juraj Páleš (1753–1833) pedagógiai tevékenysége
közép-európai kontextusban.
Ismerteti: VERÓK ATTILA

16.20–16.30 Vita, hozzászólás

17.00 Pyrker 190 kiállítás megnyitó

Október 18., szerda

09.00–10.40
Levezető elnök:
DR. LÖFFLER ERZSÉBET

DR. BARTÓK BÉLA (Eszterházy Károly Egyetem):
„Au bon pasteur…” Pyrker János türnitzi plébános tevékenysége
1809-ben a francia megszállás idején

H. SZILASI ÁGOTA (Dobó István Vármúzeum):
Barabás Miklós: Egy festmény színeváltozásai – Pyrker János László
egész alakos portréja

DR. HORVÁTH ISTVÁN (Egri Főegyházmegyei Levéltár):
A jobbágyság helyzete az egri érseki
uradalomban Pyrker János László érseksége alatt

GÓCSÁNÉ DR. MÓRÓ CSILLA
(Blaskovich Kúriamúzeum):
Pyrker hagyaték a Blaskovich-gyűjteményben

DR. KLESTENITZ TIBOR (MTA BTK TTI):
Pyrker érsek emlékezete az utókor sajtójában

Vita, a konferencia zárása

Látogatás a Bazilikában, Pyrker János László érsek sírjának megkoszorúzása

13.00 Ebéd