Főegyházmegyei Levéltár, Eger

G. Protocollumok 1600-1928