Főegyházmegyei Levéltár, Eger

Szűrő
 • Pyrker emlékkonferencia

  Emlékkonferencia Pyrker János László egri érseki beiktatásának 190. évfordulójára
  Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont (Eger, Széchenyi utca 3.)

  Október 17., kedd

  Program:
  10.00 Megnyitó: DR. TERNYÁK CSABA, egri érsek

  10.10–11.10
  Levezető elnök:
  BUDA PÉTER

  DR. ĽUBOSLAV HROMJÁK (Rózsahegyi Katolikus Egyetem):
  Pyrker János László O. Cis (1772-1848) a Szepeskáptalani és
  Egri Tanítóképző Intézet alapítójának biográfiai profilja

  DR. LÖFFLER ERZSÉBET
  (Egri Főegyházmegyei Könyvtár, Levéltár, Múzeum ny. ig.):
  Pyrker János László egyházi pályafutása

  DR. ADRIÁNYI GÁBOR (MTA külsőtag):
  Pyrker János László velencei pátriárka vizitációja 1821-ben

  11.10–11.20 Szünet

  11.20–12.20
  Levezető elnök:
  DR. ADRIÁNYI GÁBOR

  URBÁN MÁRTA
  (Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont):
  Pyrker János a „reformkori” főpap

  DR. TENGELY ADRIENN (Eszterházy Károly Egyetem):
  A hitbuzgalmi társulati élet újraéledése az
  1840-es években az Egri Főegyházmegyében

  DR. JAN GUNČAGA (Pozsonyi Comenius Egyetem):
  A szepeskáptalani és az egri tanítóképzők jelentősége

  12.20–14.00 Ebéd

  14.00–15.00
  Levezető elnök:
  DR. VADERNA GÁBOR

  BÁRÁNY ZSÓFIA (MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport):
  „Audiencián voltam a császárnál” – Pyrker János László és
  Lonovics József levelezése

  DR. FAZEKAS CSABA (Miskolci Egyetem):
  Az Egri Főegyházmegye a reformkor egyházpolitikai küzdelmei korában

  DR. VERÓK ATTILA (Eszterházy Károly Egyetem):
  Rajner Károly (1762–1846),
  Pyrker János László egri érsek adakozó kedvű papja

  15.00–15.10 Kávészünet

  15.10–16.10
  Levezető elnök:
  DR. BARTÓK BÉLA

  DR. VADERNA GÁBOR (ELTE-BTK):
  A Pyrker-pör értelmezési lehetőségei

  DR. KOVÁCS KÁLMÁN (Debreceni Egyetem):
  Pyrker János László Zrínyi-drámája,
  avagy a kulturális határok áthidalásának kísérlete

  KÖVES-KÁRAI PETRA
  (Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont):
  A ciszterci szellemiség és a Habsburg-barátság
  képzőművészeti emlékei Pyrker érsek magántulajdonában

  Könyvbemutató:
  Juraj Páleš (1753–1833) pedagógiai tevékenysége
  közép-európai kontextusban.
  Ismerteti: VERÓK ATTILA

  16.20–16.30 Vita, hozzászólás

  17.00 Pyrker 190 kiállítás megnyitó

  Október 18., szerda

  09.00–10.40
  Levezető elnök:
  DR. LÖFFLER ERZSÉBET

  DR. BARTÓK BÉLA (Eszterházy Károly Egyetem):
  „Au bon pasteur…” Pyrker János türnitzi plébános tevékenysége
  1809-ben a francia megszállás idején

  H. SZILASI ÁGOTA (Dobó István Vármúzeum):
  Barabás Miklós: Egy festmény színeváltozásai – Pyrker János László
  egész alakos portréja

  DR. HORVÁTH ISTVÁN (Egri Főegyházmegyei Levéltár):
  A jobbágyság helyzete az egri érseki
  uradalomban Pyrker János László érseksége alatt

  GÓCSÁNÉ DR. MÓRÓ CSILLA
  (Blaskovich Kúriamúzeum):
  Pyrker hagyaték a Blaskovich-gyűjteményben

  DR. KLESTENITZ TIBOR (MTA BTK TTI):
  Pyrker érsek emlékezete az utókor sajtójában

  Vita, a konferencia zárása

  Látogatás a Bazilikában, Pyrker János László érsek sírjának megkoszorúzása

  13.00 Ebéd

 • Kötetbemutató az érseki látogatóközpontban

  (A képre kattintva galéria nyílik!)

  Október 5-én tartották Tengely Adrienn Az 1931. és 1942. évi egri egyházmegyei zsinatok című kötetének bemutatóját az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpontjában.

  A program elején Löffler Erzsébet köszöntötte az egybegyűlteket. A köszöntő után Ternyák Csaba egri érsek méltatta a könyvet, hangsúlyozta, hogy a kötet hiánypótló alkotás. Kiemelte, hogy az 1917-es kánonjogi kódex szerint békeidőben 10 évente kötelező összehívni az egyházmegyei zsinatot. 1931-ben Szmrecsányi Lajos (egri érsek 1912-1943) az I. világháború és a gazdasági világválság után, először hívta össze az egyházmegyei zsinatot. Ternyák Csaba szerint Szmrecsányi Lajos egri érsek példaként szolgálhat a püspököknek, ugyanúgy, mint minden püspökelőd. A zsinati dokumentumok jól jellemzik a korabeli egri egyházmegye vallási életét. Ez az időszak különösen nagy kihívást jelentett, mivel a trianoni békeszerződés következményeként a Kassai Egyházmegyéből az ún. „Északi rész” visszakerült az Egri Egyházmegye kormányzása alá, így nagyobb lett az egyházmegye, újabb feladatok vártak az egyházmegye vezetőségére.

  A következőkben Balogh Margit a MTA TTI tudományos főmunkatársa bemutatta a sorozatot. A sorozat a Magyar Történelmi Emlékek Okmánytárak Egyháztörténeti Források harmadik kötete. A sorozat keretében a magyar egyházmegyei zsinatokat és nagygyűléseket dolgozzák fel, mivel az egyházmegyei zsinatok az egyháztörténet fehér foltjának számítanak.

  A kötetet Adriányi Gábor, az MTA külső tagja és a Bonn-i egyetem professor emeritusa mutatta be, aki szintén kiemelte Szmrecsányi Lajos személyének fontosságát. Könyvbemutatója első részében a kötet szerkezetét vázolta, külön kitért az egyes fejezetekre. Minden korszak vizsgálatánál különösen fontos a korabeli dokumentumok vizsgálata. Véleménye szerint a könyv kitűnően magyaráz és nagyon fontos a fogalomtár része is. Előadásának második részében az 1848-as tervezett zsinatról beszélt, amelyből a forradalom és szabadságharc miatt csak a konferenciák és papi gyűlések valósultak meg. Az egyes esperesi kerületek olyan követeléseket fogalmaztak meg, amelyek elfogadhatatlanok voltak. A papi gyűlések foglalkoztak a püspökválasztás gondolatával és a szerzetesek ügyével is. A kötet nagyon jól bemutatja a korszak egyházi problémáit. Külön kiemelte, hogy azzal teszünk jót az egyháznak, ha a valóságot mutatjuk be.

  Löffler Erzsébet a végén még hozzátette, hogy ezek a problémák a középkorból örökölt nehézségek. Zárásképpen Tengely Adrienn, a kötet szerzője összegezte a munkát és hangsúlyozta, hogy a kötetet munkálatai során nagyon sokat tanult, és ezáltal jobban belelát a korszak egyházi életének mindennapjaiba.

  Urbán Márta