Főegyházmegyei Levéltár, Eger

Munkatársak:

Dr. Benei Bernadett PhD levéltáros, tudományos kutató

Honlap: https://mta.academia.edu/BernadettBenei

Iskolai tanulmányok:

1998–2006: Sancta Maria Általános Iskola és Leánygimnázium, Eger
2006–2009: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem BA, latin minor, Budapest
2009–2012: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, történelem-latin szakos tanár MA, Budapest
2010–2012: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, klasszika-filológia MA, antik örökség szakirány, Budapest
2012–2015: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola, A történelem segédtudományai doktori program, Budapest

Végzettségek:

2009. -  történelem BA, latin minor, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
2012. -  történelem-latin szakos középiskolai tanár MA, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest
2012. -  klasszika-filológia MA, antik örökség szakirány, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
2021. -  PHD (summa cum laude), Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Doktori Iskolája, Budapest - Doktori disszertáció témája: A magyar krónikaszerkesztmény 11–12. századi szövegegységének latin nyelvezete

Munkahelyek:

2013-2020. - Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum: muzeológus (archívumi gyűjtemény), nemzetközi referens

2020-2021. - Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár: muzeológus (agrártörténeti iratok gyűjteménye)

2013 - ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet kora újkori témacsoport: tudományos segédmunkatárs

2021 - Érseki Vagyonkezelő Központ - Főegyházmegyei Levéltár, Eger - levéltáros, tudományos kutató

Egyéb:

Kutatási terület: középlatin filológia, krónikakutatás; Bél Mátyás (1684–1749) életművének feltárása és kiadása; 17–18. századi magyarországi latin nyelvű történetírás

Díjak, elismerések:

Babits Mihály Műfordító Ösztöndíj (2013): Bél Mátyás Ung vármegyéről készített leírásának magyarra fordításáért (Petőfi Irodalmi Múzeum)

Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozatának ösztöndíjasa (2014): Cserny József ipari formatervező Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban őrzött tervrajzainak rendszerezéséért

Klebelsberg Kunó Ösztöndíj (2016): Timon Sámuel jezsuita történész munkásságának bécsi vonatkozásai

Akadémiai Ifjúsági díj (2021): A magyar krónikaszerkesztmény 11–12. századi szövegegységének latin nyelvezete c. disszertációért

Publikációinak listája megtekinthető IDE KATTINTVA.


Dr. Horváth István PhD levéltáros, tudományos kutató

Honlap: https://pte.academia.edu/IstvánHorváth

Iskolai tanulmányok:

1985-1989. – Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Esztergom
1992-1997. – Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs – földrajz szak
2000-2002. – Magyar Országos Levéltár, Budapest – felsőfokú segédlevéltáros
2009-2013. – PTE Földtudományok Doktori Iskolája, Pécs

Végzettségek:

1997. – földrajz szakos középiskolai tanár, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs
2002. – felsőfokú segédlevéltáros, Magyar Országos Levéltár, Budapest
2013. – PhD (summa cum laude), PTE Földtudományok Doktori Iskolája, Pécs – Doktori disszertáció témája: A táj használata és változása a Pécsi Papnevelő Intézet birtokán 1736-1875.

Munkahelyek:

1997-2007. - Pécsi Püspöki és Káptalani Levéltár - levéltárvezető
2007-2008. - Járdánháza Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal - pályázati ügyintéző
2008-2012. - Báthori István Középiskola és Szakiskola Borsodnádasdi Gimnáziumi Tagozata - földrajztanár
2012-2013. - Járdánházai IV. Béla Általános Iskola - földrajztanár
2014 - Érseki Vagyonkezelő Központ, Főegyházmegyei Levéltár, Eger - levéltáros, tudományos kutató

Egyéb:

Az Egri Főegyházmegye és az egri Eszterházy Károly Főiskola által 2014-ben közösen létrehozott Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoport tagja.

A Dominium Uradalomtörténeti Kutatócsoport tagja.

Publikációinak listája megtekinthető IDE KATTINTVA.


Urbán Márta levéltáros

Iskolai tanulmányok:

Feltöltés alatt!

Végzettségek:

Feltöltés alatt!

Munkahelyek:

Feltöltés alatt!

Egyéb:

Feltöltés alatt!

Publikációinak listája: Feltöltés alatt!