Főegyházmegyei Levéltár, Eger

Kutatási feltételek

Az egri Főegyházmegyei Levéltárban őrzött iratok csak a keletkezésük évétől számított 70. év után kutathatóak. A korlátozás alól a levéltár fenntartója engedélyt adhat. A kérelmet minden esetben írásban kell benyújtani az Érseki Iroda, 3300 Eger, Széchenyi u. 1. sz. címre.

Az anyakönyvek esetében a kereszteltek anyakönyvei keletkezésüktől számított 90. év után, a házassági anyakönyvek 60 év után, a halotti anyakönyvek pedig 30 év után kutathatók. A szentszéki iratok a keletkezésüktől számított 100. év után kutathatóak.

A korlátozás alá eső iratok kutatásának esetében a kutatónak külön írásos nyilatkozatot kell tennie, hogy a megismert és kigyűjtött személyes adatokat az 1992. évi LXIII. (a személyes adatok védelméről szóló) törvény 32. §-ában meghatározott módon kezeli és használja fel, és az adatok nyilvánosságra hozatala esetén az esetlegesen felmerülő büntető- és polgári jogi (anyagi) felelősséget vállalja. A nyilatkozatban meg kell jelölni az adatkezelés helyszínét is.